Spravodlivý z Bardejova

V mene židovského národa, dňa 15. Júna 2016 bol vyhlásený za Spravodlivého z Bardejova Andrej Romaneckov

Romaneckov, bol pravoslávny kňaz, ktorý pôsobil od roku 1937 počas druhej svetovej vojny v obci Venécia. Tá bola v roku 1944 úradným rozhodnutím pričlenená k obci Lukov.

Počas vojny bolo mnoho židov deportovaných do Osvienčimu, kde našli svoju smrť. Deportácia židov bolestivo zasiahla Bardejov a jej okolie. Z našej obce bolo vo vtedajšej dobe deportovaných 38 židov.
Pred obeťami holokaustu Andrej Romaneckov zachránil veľa židovských rodín tým, že ako kňaz im vydával  krstné listy, čo bolo v tom čase prísne zakázané. Riskoval tým svoj život a život celej rodiny.  Na základe výpovede žijúcich svedkov tohto humánneho činu, ho v mene židovského národa  vyhlásili za Spravodlivého z Bardejova In memoriam. 

Ocenenie v mene jeho rodiny, ktorú sa nepodarilo skontaktovať, prevzala starostka obce Ing. Jozefína Kramárová.  A my občania Lukova môžeme byť hrdí na to, že v našej obci takýto človek žil a zachránil niekoľko ľudských životov.

Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 13.05.2016