multifunkcne_ihrisko

Už dlho chýbalo v našej obci miesto, kde by mohli obyvatelia Lukova stráviť voľný čas športovou aktivitou , či už v rodinnom duchu alebo s priateľmi. Naposledy to bolo možné v časti obce Venecia, no ihriská, ktoré slúžili pre túto aktivitu boli značne poškodené počas minuloročných povodní.  A nakoľko naša základná škola tiež nemala vo svojom areáli takýto priestor, dňa 29.4.2011 bolo na zasadnutí obecného zastupiteľstva rozhodnuté. „Postavíme multifunkčné ihrisko!“...zaznelo. A tak o dva týždne na to začalo vymeriavanie. Projekt bol financovaný obcou v spolupráci zo základnou školou a na realizácií sa veľkou mierou pričinili aj občania, ktorí v rámci verejnoprospešných prác pomáhali pri jeho výstavbe.

organizačný poriadok multifunkčného ihriska

Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko
Lukov_multifunkcne_ihrisko
Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko Lukov_multifunkcne_ihrisko
lukov_multifunkcne_ihrisko
Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.02.2011