Lukov

Aktivity školy...

Európsky týždeň športu

Naša škola sa tento rok po prvýkrát zapojila do Európskeho týždňa športu. Žiaci obetovali svoju veľkú prestávku, počas ktorej si vyskúšali niekoľko druhov športu.
Na začiatku sme sa so žiakmi oboznámili, čo vlastne šport je. Rozdelili sme šport do rôznych kategórii. Žiaci vedeli vymenovať niektoré druhy športu, ale o niektorých doteraz vôbec nepočuli.
Na obľúbenú pesničku Chocolate sa žiaci zoznámili s novým športom-Zumba.
Pokračovali sme futbalovou rozcvičkou, pri ktorej žiaci zistili, že byť futbalistom nie je vôbec ľahké.
Pod názvom Pomôžu nám stoličky..“... Fotky a celý text nájdete tu...

 

Svetový deň hospodárskych zvierat

Svetový deň hospodárskych zvierat pripadá na 2. október. Tento deň vznikol od roku 1982. V roku 1869, dňa 2. októbra sa narodil Mahátma Gándhí, popredný zástanca humánneho, udržateľného hospodárenia a chovu zvierat. Náplňou tohto dňa je zlepšenie podmienok chovu hospodárskych zvierat, zabezpečenie ich potrieb, vrátane vytvárania zodpovedajúceho prostredia a zabezpečenia súladu medzi organizmom a prostredím. Aj keď tieto zvieratá radíme medzi zvieratá úžitkové a sú..“... Fotky a celý text nájdete tu...

 

Deň detí a Deň otvárania studničiek

Dňa 1. 6.2022 sa i na našej škole kvôli svojmu sviatku deti neučili, no nie iba preto. Tento sviatočný deň sme spojili s environmentálnou témou Dňa otvárania studničiek. Práve  deň 31. 5. sa uznával už v predkresťanskom období, kedy ľudia verili, že vyčistením studničiek v tento deň si zaistia dostatok vlahy a vody pre dobytok, úrodu i obyvateľov. Žiaci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Celý deň trávili s vodníkom, ktorý otváral i „školskú studničku“... Fotky nájdete tu...

 

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti

17. mája sme oslávili ďalší zo svetových dní, a tým bol Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Tento deň sa oslavuje od roku 1969 ako pripomenutie podpisu prvej Medzinárodnej telegrafickej konvencie. Vtedy tento deň niesol názov Svetový deň telekomunikácií. V roku 2006 sa na stretnutí v Turecku dohodli, že sa v tento deň bude sláviť Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Zmyslom tohto dňa.... Fotky nájdete tu...

 

Deň Zeme 2022

Dňa 22.4 si žiaci pripomenuli Deň Zeme. Prostredníctvom krátkeho animovaného videa sa žiaci oboznámili s tým, ako našu planétu znečisťujeme a čo všetko hrozí ak v tom budeme pokračovať. Následne sme si prostredníctvom rôznych aktivít ukazovali ako aj  my žiaci vieme prispieť k ochrane našej Zeme ..Fotky nájdete tu...

 

Zápis detí do prvého ročníka 2022

Dňa 11.4.2022 sa uskutočnil na našej Základnej škole v Lukove slávnostný zápis detí do prvého ročníka. Zapísali sme 12 detí a v školskom roku 2022/2023 otvoríme jednu prvácku triedu. Zápis prebiehal v príjemnej a slávnostnej atmosfére. Pani učiteľky sa snažili spríjemniť predškolákom a ich rodičom významné a zodpovedné rozhodnutie. Kým rodičia vypĺňali dôležité formuláre ...Fotky nájdete tu...

 

Medzinárodný deň Rómov 2022

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8.- 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. My sme si na našej škole tento deň pripomenuli so žiakmi 1.-4. ročníka až 21.apríla. Žiaci formou prezentácie ...Fotky nájdete tu...

 

Svetový deň divadla 2022

Svetový deň divadla pre deti a mládež si pripomíname 20. marca. Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrne obohacovanie sa, hlavne prostredníctvom ...Fotky nájdete tu...

 

Hviezdoslavov Kubín 2022

 

Svetový deň spánku 2022

V kalendári je mnoho svetových, medzinárodných a pamätných dní. Jedným z nich je aj deň spánku. Alebo vlastne rovno 2 dni spánku. My sme spolu so žiakmi 1.- 3. ročníka oslávili ten prvý, a tým je Svetový deň spánku. Každý rok sa jeho dátum mení, pretože pripadá na posledný piatok pred jarnou rovnodennosťou. Tento rok je to 18. marec. Vďaka oslavám tohto dňa sa rozširuje povedomie o spánkových poruchách, nespavosti a celkovo o tom, akú dôležitú úlohu hrá zdravý spánok v našom živote.
Po prečítaní krátkej rozprávky Paľko a noc, vypití čaju na dobrý spánok, sme prešli krátkou prezentáci... Info a Fotky nájdete tu...

 

Deň ľudovej rozprávky 2022

Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16.marca 1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, sme si na základnej škole pripomenuli Deň ľudovej rozprávky. V úvode si žiaci vypočuli.... ... nájdete tu...

 

 

Svetový deň sporenia 2021

 

 

Európsky deň jazykov 2021

Dňa 26. 9. 2021 oslavujeme Európsky deň jazykov, podporovaný Radou Európy, ktorej presvedčením je,  že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Jej cieľom je podporiť na školách učenie sa viacerých jazykov.  Na našej škole sme pre karanténne opatrenia zorganizovali tento deň o mesiac neskôr, teda 26.10.2021. Žiaci 3. a 4. ročníka sa najskôr zoznámili s množstvom krajín, ktoré ležia na našom kontinente cez prezentáciu prostredníctvom mapy...Fotky nájdete tu...

 

Medzinárodný deň hudby

Hudba nás sprevádza celým životom. Vzbudzuje v nás radosť ale aj smútok, môžeme ju len tak počúvať alebo aj vytvárať. Dodáva naším zážitkom zvláštnu atmosféru a aj ona sama je silným zážitkom.
Dňa  19.10.2021 sme si na našej základnej škole, spolu so žiakmi 4. ročníka pripomenuli Medzinárodný deň  hudby. Medzinárodný deň hudby bol vyhlásený v roku 1974 a je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou hudobnou radou (IMC). Cieľom je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznať estetické hodnoty.
Pri tejto príležitosti sú organizované v mestách koncerty, preto aj my sme si na dvoch vyučovacích hodinách spríjemnili čas hudbou a rôznymi aktivitami.
Aktivity:

  1. Krátka prezentácia  o hudbe a hudobných štýloch
  2. Stoličkový tanec
Pri tejto hre sa žiaci pomocou.....Fotky nájdete tu...

 

Svetový deň cestovín

Dňa 27. 10. 2021 sme si so žiakmi  1. – 3. ročníka ZŠ Lukov pripomenuli Svetový deň cestovín. Žiaci sa viac dozvedeli o pôvode cestovín, o spopularizovaniu, ktorá krajina je najväčším producentom cestovín, koľko kilogramov ročne Taliansko vyprodukuje, akej farby môžu byť cestoviny... Dozvedeli sa, že na svete je okolo 600 rôznych tvarov cestovín. Rozprávali sme sa o najznámejších cestovinách – špagetách.
Po krátkej prezentácii nasledovali rôzne aktivity:

  1. Papkaj, papkaj – Táto aktivita bola zameraná na jedení uvarených špagiet. Žiaci mali, čo najskôr  zjesť poťahovaním po jednej špagete. Najrýchlejší žiaci získali sladkú odmenu.
  2. Náramok priateľstva – Žiaci si v skupinkách mali vyrobiť z farebných cestovín penne náramok alebo náhrdelník priateľstva. Kto chcel mohol svoj náramok podarovať svojmu kamarátovi, alebo ho dať svojej mamke.
Najdlhšia špageta – Pri tejto aktivite si žiaci precvičili prácu s nožnicami. Z papiera A4 mali vystrihnúť taký pás papiera....Fotky nájdete tu...

 

Medzinárodný deň turistických sprievodcov a Deň materinského jazyka

Dňa 21.2.2020 sa na našej škole uskutočnil Medzinárodný deň turistických sprievodcov a Deň materinského jazyka v podobe cesty po Slovensku. Sprievodkyňami boli p. učiteľky, ktoré žiakom podali zaujímavosti o Slovensku hravou formou. Žiaci si vyskúšali skok na lyžiach na Štrbskom plese, prešli sa po tmavej jaskyni, zahrali sa s ľudovými vzormi z Čičmian, spoznali rodisko Jánošíka, okúpali sa s Ludwigom van Bethovenom v Piešťanoch i obdivovali Bratislavský hrad z brehu  Dunaja. Po náročnej ceste sme sa vrátili späť do Bardejova a overili vedomosti žiakov testom o Bardejove. Vyskúšali si hry s mečom Rytiera Rolanda.

Fotky nájdete tu...

 

Karneval 2020

 

 

Vianočná akadémia 2019

Posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami sa na našej škole niesol vo vianočnom duchu. So žiakmi sme si pripravili akadémiu s posedením pri vianočnom stromčeku. Do školy sme si pozvali deti z materskej školy, ktoré nám spríjemnili program svojimi koledami.

Fotky nájdete tu...

 

Svetový deň televízie

Dňa 5.12.2019 žiaci našej základnej školy spolu s pani učiteľkami boli vyzdobiť obecný vianočný stromček.

Fotky nájdete tu...

...

 

Svetový deň televízie

Aj televízia má v svetovom kalendári svoj špeciálny deň, a to 21. november. Televíziu považujeme za masmédium, ktoré nás dennodenne informuje, vzdeláva, ale aj zabáva. Toto všetko sme chceli poskytnúť našim žiakom prostredníctvom zaujímavých aktivít. V úvode sme žiakom pripomenuli históriu televízie, porovnávali sme televízory kedysi a dnes. Keďže pre deti sú najvhodnejším programom rozprávky, ich úlohou bolo nielen auditívne, ale aj vizuálne zistiť názov rozprávky z piesne Cesta do rozprávky. V ďalšej aktivite priraďovali názov rozprávky k obrázku a tiež hádali názov rozprávky podľa vypočutej zvučky... Celý text a fotky nájdete tu...

 

Divadlo prišlo k nám... ZLATÁ RYBKA

Dňa 9.11.2019 k nám zavítalo prešovské profesionálne divadlo Portál. Herci deťom zahrali novodobú adaptáciu rozprávky Zlatá rybka od A. S. Puškina. Prostredníctvom veselého príbehu rybára a jeho chamtivej ženy sa hra vracia k hodnotám, na ktoré musí v rozprávkovom príbehu dvoch ľudí upozorniť až rozprávajúca rybka. Žiakov základnej školy a deti z materskej školy divadielko veľmi zaujalo, čoho dôkazom bola spolupráca zo strany detí. Ďakujeme za profesionálne výkony a tešíme sa na ďalšie krásne predstavenie. Fotky nájdete tu...

 

Deň zdravej výživy 16.10.2019

Svetový deň výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. Prečo je tento deň dôležitý a o čom hovorí sme sprostredkovali žiakom našej základnej školy.
Žiaci sa dozvedeli, ako by sme sa mali stravovať, prečo by sme mali do svojho jedálnička zaraďovať ovocie a zeleninu, čo je to potravinová pyramída. Žiakov čakali zaujímavé aktivity, zahrali sa na popolušky – triedili strukoviny, cvičili si pamäť – zapamätaním poradia ovocia a zeleniny, vytvorením obrázka a potravinovej pyramídy, rozdelením potravín na zdravé a nezdravé, rozoznávali podľa hmatu a vyskúšali si svoju silu – odšťavením pomaranča. Na záver si zaspievali pesničku o jabĺčku. Fotky nájdete tu...

 

Svetový deň pošty 9.10.2019

Dňa 9.10.2019 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň pošty. Žiakov sme oboznámili s históriou pošty a s tým, aké služby nám pošta ponúka a prečo je dôležitá. Žiaci mali možnosť vidieť ukážky pohľadníc a tiež filatelistický album s rôznymi známkami z celého sveta. Tiež sme si ukázali aktuálne poštové známky a to aj s našou prezidentkou pani Čaputovou. Úlohou žiakov bolo navrhnúť si vlastnú poštovú známku, vypísať pohľadnicu našej obce a odoslať ju prostredníctvom imaginárnej pani poštárky. Fotky nájdete tu...

 

Európsky deň jazykov - 26.9.2019

26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, ktorými hovoria ľudia z celého sveta. Aj na našej škole sme oslávili tento deň. Pre žiakov boli pripravené rôzne zaujímavé aktivity. Poznávali vlajky štátov, učili sa povedať slová „ahoj“ a „vitaj“ v rôznych jazykoch, mali možnosť vidieť suveníry jednotlivých krajín. Týmto sme sa snažili u nich zvýšiť povedomie o rozmanitosti jazykov v Európe. Fotky nájdete tu...

 

Športový deň - 24.9.2019

V rámci týždňa športu sa dňa 24.9.2019 na našej škole uskutočnil športový deň , ktorý bol realizovaný na multifunkčnom ihrisku. Pre žiakov sme pripravili množstvo atraktívnych športových disciplín, zaujímavých hier a tradičných aj netradičných súťaží. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev, pričom družstvá zbierali body, za ktoré boli pri vyhodnotení  ocenené medailou.

Fotky nájdete tu...

 

Medzinárodný deň čokolády - 13.9.2019

mto dňom oslavujeme najpopulárnejšiu sladkosť na svete – čokoládu. Keďže čokoláda odstraňuje stres a zároveň vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj, aj my na našej škole sme chceli žiakom navodiť príjemnú atmosféru prostredníctvom zaujímavých aktivít.  Žiaci sa dozvedeli nové informácie, mali možnosť ochutnať rôzne druhy čokolád, podľa chuti mali za úlohu uhádnuť, akú čokoládu práve ochutnali. Spoluprácou museli dosiahnuť odtrhnutie návnady a tým pohľadať zlatý lístok, za ktorý boli neskôr odmenení sladkosťou. Na záver sme sa spoločne naučili tanec na známu pieseň „Chocolate“. Fotky nájdete tu...

 

Prvý školský deň - 2.9.2019

Po letných prázdninách sa dňa 2.9.2019 pre žiakov opäť otvorila brána našej základnej školy. V úvode pani riaditeľka privítala žiakov aj rodičov a zvlášť prváčikov, pre ktorých sa prvým dňom v škole začala ďalšia etapa ich života. Po privítaní a oboznámení všetkých potrebných informácií sme oficiálne a slávnostne zahájili školský rok 2019/2020. Fotky nájdete tu...

 

Buďme k sebe tolerantní

Dňa  12. 4. 2019 sa v našej škole organizoval deň venovaný multikultúrnej výchove. Prišla k nám černoška, Eskimák, Indián, Mexičan a Aziat. Prostredníctvom preoblečených žiakov za jednotlivých členov národností sme spoznávali ich typické vlastnosti, črty aj samotnú kultúru. Každá národnosť bola podložená aj prezentáciou a obrazovým materiálom pre lepšie zapamätanie. Žiaci sa prostredníctvom aktivít imaginárne preniesli do Afriky, kde si vyskúšali nosenie džbánov na hlave. Na severnom póle spolu s Eskimákom lovili ryby, v prériách si zastrieľali lukom a šípmi ako Indiáni. Na zopakovanie národností sme žiakom pripravili živé pexeso. Po prechádzke svetom sme sa dostali aj na Slovensko a k menšinovým národnostiam, ktoré žijú na našom území. Žiaci sa predviedli... Celý text a fotky nájdete tu...

 

Marec mesiac knihy

 

Hviezdoslavov Kubín 2019

Dňa 13.02.2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci mali možnosť ukázať svoje recitačné schopnosti prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Na základe odporúčaní triednych učiteliek si žiaci vhodne zvolili ukážky z prózy alebo poézie. Aj formou tejto súťaže žiakov vedieme k rozvíjaniu ich predstáv, myslenia, zdokonaľovania reči, výrazu i kontaktu s publikom. Po ukončení všetkých prednesov, odborná porota vybrala najlepších recitátorov a za vynaložené úsilie boli žiaci ocenení diplomami a sladkou odmenou. Fotky nájdete tu...

 

Karneval

Karneval zaraďujeme k sviatku Fašiangov, kedy sa ľudia zabávajú, tancujú a oslavujú. Tak to bolo aj na našej škole dňa 31.1.2019. Žiaci si už od rána obliekali svoje masky a pomaly sa presúvali do pripravenej triedy, ktorú krásne vyzdobili žiaci v školskom klube s ich pani vychovávateľkou. Karneval sa mohol začať. Masky, ktoré si žiaci pripravili boli nápadité a zaujímavé. Odmenou pre žiakov boli zaujímavé ceny, úsmev a spokojnosť. Po vyhodnotení masiek nastala tá pravá zábava, súťaže striedali tanečné kolá, masky tancovali a zabávali sa. Na náš karneval sa prišli pozrieť aj deti z materskej školy, spoločne sme si zatancovali a zabavili sa. Dobrú náladu si môžete spraviť aj vy, keď si pozriete zábery vo fotogalérii.... Fotky nájdete tu...

 

Decembrové aktivity

 

Svetový deň pozdravov 21.11.2018

Svetový deň pozdravov oslávime tak, že pozdravíme aspoň desať ľudí. Cieľom tohto dňa je podporiť svetový mier a uvedomiť si dôležitosť osobného kontaktu s ľuďmi. So žiakmi sme si zopakovali, že prvým pravidlom slušného správania je pozdraviť sa. Oboznámili sa s tým, že kamarátov zdravíme inak ako pani učiteľky alebo starších ľudí. Žiaci sa zahrali na hercov, ktorí sa s niekým stretli a ich úlohou bolo zahrať rôzne scénky. Žiaci sa naučili, že existujú aj iné pozdravy ako napríklad „Dobrý deň“ alebo „Dovidenia“. Pozdravom môže byť aj... Celý text a fotky nájdete tu...

 

Deň pôvodných odrôd jabĺk

Na Slovensku si pripomíname Medzinárodný deň jablka dňa 21.10.2018. Tento deň sa označuje aj dňom pôvodných odrôd jabĺk a na našej škole sme sa s ním oboznámili dňa 23.10.2018. Žiakom sme chceli sprostredkovať zaujímavé informácie ohľadom jabĺk, na čo sme využili na začiatku tohto dňa prezentáciu, v ktorej boli obsiahnuté rozmanité informácie. Žiakom sme porozprávali o tom, aký je jablko „všeliek“, nakoľko obsahuje veľa vitamínu C, je v ňom množstvo vlákniny, a tiež je to univerzálny liek pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Odborníci na výživu odporúčajú zjesť jedno jablko denne, pretože je to veľmi prospešné pre naše zdravie. Žiaci sa dozvedeli, že jablká majú sladkú chuť preto, lebo obsahujú cukor, ktorý sa nazýva fruktóza. Jablká sú takisto účinné pri detoxikácii, chránia naše bunky pred starnutím a pomáhajú ľuďom, ktorí majú problémy... Celý text a fotky nájdete tu...

 

Svetový deň mlieka 2018

Pri príležitosti svetového dňa mlieka sme na našej škole pre žiakov zrealizovali Deň mlieka, ktorý sa uskutočnil 26.09.2018. V úvode sme pre žiakov mali pripravenú prezentáciu o mlieku a mliečnych výrobkoch, povedali sme si ktoré zvieratá nám dávajú mlieko a rozprávali sme sa o tom, aké je mlieko a výrobky z mlieka prospešné pre naše zdravie, a práve preto by sme ho mali konzumovať každý deň.  Pre žiakov sme pripravili ochutnávku troch druhov mlieka, a to kravského, ovčieho a kozieho a tiež sme mali prichystané aj iné mliečne výrobky (syry, bryndzu, tvaroh, jogurty, kyslú smotanu, kakao).  Žiaci si sami vybrali čo chcú ochutnať a následne mali uhádnuť Celý text a fotky nájdete tu....

 

Prvá pomoc 2018

V stredu 12.septembra sme pre žiakov pripravili aktivity venované Dňu prvej pomoci. Tejto oblasti stále nie je venovaná dostatočná pozornosť. V úvode sme si prostredníctvom prezentácie  pripomenuli čo robiť, keď si kamarát na ihrisku zlomí nohu, ako správne ošetriť odreniny, popáleniny, vyvrtnutý členok, čo urobiť pri úpale, uštipnutí Celý text a fotky nájdete tu.....

 

Športový deň 2018

Dňa 18. 9. 2018  sa na našej škole uskutočnil Športový deň, ktorý bol realizovaný na športovom ihrisku pri škole. Už od skorého rána žiaci čakali na zaujímavé športové zážitky a množstvo obohacujúcich aktivít. Športový deň sme začali rozcvičením a rozohriatím od hlavy po päty, aby sme pripravili telo na športové výkony. Čakalo nás množstvo zaujímavých a aktivizujúcich hier. Žiaci súťažili v šiestich družstvách proti sebe. Po namáhavom a vyčerpávajúcom výkone boli víťazmi všetci zúčastnení. Súťažiaci boli ocenení medailou za predvedený športový výkon. Medaily sa žiakom veľmi páčili a v zdraví a s dobrými pocitmi, že sme urobili niečo pre svoje zdravie, sme sa všetci rozišli.
Fotky nájdete tu.....

 

Júnové aktivity v našej škole

Návšteva ornitológa
Didaktické hry
Cyklistický deň
Škola v prírode
Ukončenie školského roka a rozlúčka so štvrtákmi

Fotky nájdete tu...

 

Vyjadrenie  úcty tým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.

 

Deň detí...

Pohrajme sa, zabavme sa,
Dnes sa teší každé dieťa.
Dnes je škola plná smiechu, zábavy a nadšenia,
všetci žiaci našej školy dnes budú bez učenia.

Fotky nájdete tu...

 

Marec mesiac knihy - Poďme spolu do rozprávky

Marec - mesiac knihy oslavujeme na našej škole rôznymi aktivitami. Tento rok sme sa rozhodli nacvičiť so žiakmi divadielko. Už po prvom prečítaní rozprávky o Jelke z Voňavého kráľovstva sa žiakom príbeh zapáčil a hneď  vyberali postavu, ktorú by si chceli zahrať. Žiakom sme pridelili jednotlivé roly a začali nacvičovať. Dôkladne sme pripravili scénu, vybrali vhodné masky, kulisy a pozvali žiakov našej školy... Fotky nájdete tu...

 

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 9.3. sa na našej škole po predchádzajúcom triednom kole, uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci mali možnosť predviesť sa pred celou školou. Každý si vybral ukážku prózy alebo poézie, podľa odporúčaní a odbornej pomoci triednych učiteľov. Na prvých troch miestach sa umiestnili najlepší recitátori, ktorých vybrala odborná porota. Za vynaloženú námahu a úsilie boli žiaci odmenení diplomami a sladkou maškrtou. Žiačka 4. ročníka, Alexandra Cingeľová,  reprezentovala našu školu na obvodovom kole súťaže v Malcove, kde sa umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme. Fotky nájdete tu...

 

 

Beseda o drogách - Nenič svoje múdre telo !

V utorok 13. 3. 2018 sme v rámci drogovej prevencie mali so žiakmi besedu o drogách. Na začiatku nás v krátkej rozprávke pred užívaním drog varovali kreslené rozprávkové postavičky. U žiakov sme zisťovali, akými informáciami o drogách disponujú oni. Následne v krátkej prezentácii si mohli informácie doplniť. Zaspievali sme si pieseň od skupiny Vidiek – Fajčenie škodí zdraviu. Starší žiaci sa potom rozdelili na 3 skupiny. Pracovali s textom spomínanej piesne, v ktorom hľadali odpovede na rôzne zadania. Žiaci mali... Fotky nájdete tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde...

...je jedna z najznámejších a na Slovensku  najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Fašiangy nazývame obdobie od Troch Kráľov do Popolcovej stredy. Fašiangy sú akýmsi prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas týchto dní prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Svet je vraj počas fašiangov „ hore nohami“. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú totiž tradičné veselé fašiangové hry, sprievody v maskách, karnevaly a maškarády. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej základnej škole. Žiaci (viac textu tu) Fotky nájdete tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vianočná besiedka

Na posledný školský deň pred vianočnými prázdninami netrpezlivo čakali  žiaci našej školy.  Vedeli totižto, že tento deň bude pre nich pekným a príjemným spestrením predvianočnej nálady, a prekvapenie, ktoré ich čakalo iba pridávalo na tejto sviatočnej atmosfére. V krásne ozdobenej triede, pripomínajúcej zimnú krajinu, predviedli to, čo sa naučili. Piesne, básne, koledy, tance a poučné príbehy zaznievali z úst žiakov pred  zrakmi ich spolužiakov, detí z materskej školy, učiteľmi a rodičmi. Odmenou pre všetkých  bolo pohostenie sladkými medovníkmi a osviežujúcim punčom. Nasledovalo prekvapenie v podobe množstva darčekov, hračiek, hier a kolobežiek, ktoré nám priniesol Ježiško. Vyvrcholením vianočného posedenia bola výroba darčekov pre mamku, ocka alebo niekoho blízkeho. Navštívila nás p. Monika Kačmárová, ktorá žiakom ukázala a spoločne s nimi urobila krásny náramok z guličiek. Žiaci boli nadšení a boli radi, pretože si urobili  darček, ktorým na Vianoce potešia niekoho blízkeho. Vianočná besiedka sa skončila a žiaci s prianím krásnych a veselých Vianoc odchádzali domov. Fotky nájdete tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Čítame spolu...

Dňa 21. 11. sme sa spoločne stretli pri aktivitách k čitateľskej gramotnosti. Ústrednou témou bol Medzinárodný deň nevidomých, ktorý pripadal k dňu 13. 11. Ako motiváciu sme použili text od D. Heviera – Moja mama vidí nebo. Rozprávali sme sa o rôznych postihnutiach, ktoré môžu ľudí trápiť, o prekážkach, ktoré títo ľudia musia denno-denne zdolávať. Triedili sme rôzne značky podľa druhu postihnutia. Zamerali sme sa viac na zrakový postih ku ktorému sa viazali aj aktivity. Písali sme písmená a slová prstom na chrbát, kreslili sme obrázok podľa diktovania a tým precvičovali základné pojmy hore, dole, vľavo, vpravo, vedľa a pod. Značili sme názov textu v Braillovom písme. Vytvorili sme prekážkovú dráhu na ktorej jeden z dvojice mal zaviazané oči a druhý mu dával slovné inštrukcie na správne zdolanie prekážok. Tým sme trénovali aj vyjadrovacie schopnosti žiakov. V závere sme aktivity zhodnotili, žiaci rozprávali o svojich pocitoch, ktoré mali pri jednotlivých aktivitách. Najviac náročné pre žiakov bolo zadávať správne pokyny na prekonanie prekážok. Fotky nájdete tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň umývania rúk

Každoročne si 15. októbra pripomíname Svetový deň umývania rúk.Čisté ruky sú základom zdravia. Ich správne a pravidelné umývanie je preto jedným z najúčinnejších opatrení pred prenosom baktérií a vznikom rôznych ochorení. Správnym umývaním sa rozumie - umývanie rúk mydlom. S našimi žiakmi a za hlavnej pomoci pani Moniky Kačmárovej sme si mydlo skúsili sami vyrobiť. Bola to veľmi zaujímavá činnosť, výsledkom ktorej boli krásne ale hlavne farebné a voňavé mydlá rôznych tvarov. Verím, že sme našich žiakov nabudili k tomu, aby si ruky pravidelne umývali. Fotky nájdete tu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň zdravej výživy

Svetový deň výživy je jeden z medzinárodných dní uznávaných Svetovou zdravotníckou organizáciou. My sme si ho so žiakmi pripomenuli 17. 10. 2017 zaujímavou činnosťou. Prostredníctvom prezentácie sme si osviežili vedomosti o zdravej životospráve, zdravých a nezdravých jedlách či nápojoch, o dôležitosti pohybu a športových aktivít, dodržiavaní pitného režimu. Hlavnou časťou dňa bola príprava jedál (bryndzová nátierka, tuniakova nátierka, mrkvová nátierka, cestovinový šalát, šalát z ovsených vločiek s ovocím, jednohubky), do ktorej sa žiaci s veľkou chuťou zapojili. Najviac sa im však páčila následná ochutnávka. Žiaci zhodnotili, ktoré jedlo im chutilo najviac. Tieto zdravé jedlá, ktoré sme doobeda pripravili, ochutnali aj rodičia na rodičovskom združení. Fotky nájdete tu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Deň úsmevu - Usmievajte sa...

Svetový deň úsmevu (World Smile Day) sa oslavuje prvý októbrový piatok už od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Tohto roku sme ho oslávili aj na našej škole. Začali sme prezentáciou o dôležitosti úsmevu a vylúštili tajničku. Potom sme hrali hru „Smajlíci“. V tejto hre mali žiaci na čele nalepenú nálepku „smajlíka“. Ich úlohou bolo bez rozprávania vytvoriť dvojice. Zahrali sme si aj hru „Čarovné zrkadlo“. Tu sme.... Fotky nájdete tu.

.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Športom k zdraviu

V tomto roku sa na Slovensku koná už tretí ročník celoeurópskej aktivity zameranej na šport.
Aj my na našej základnej škole sme sa do tejto aktivity zapojili a 28. septembra sme sa celý deň v škole venovali športovým aktivitám. Prostredníctvom prezentácie sme žiakom ukázali rôzne netradičné športy a  pozreli sme si rôzne videá so športovou tematikou. Potom sme
Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň mlieka 2017

Svetový deň mlieka v školách sme tohto roku oslávili 25. 9. 2017. V krátkej prezentácii sme si oživili informácie o prospešných látkach obsiahnutých v mlieku. Nasledoval interaktívny kvíz, kde sa žiakom v odpovediach veľmi darilo. Ďalej sme pre žiakov pripravili malú ochutnávku mliečnych výrobkov. Vybrali sme dvojice, jeden zo žiakov mal zaviazané oči. Druhý vybral z ponuky mliečnych výrobkov (jogurt, acidofilné mlieko, kakao, syrček, mlieko a pod.) niečo na ochutnanie a ponúkol spolužiaka so zaviazanými očami. Ten mal hádať, o čo ide. Trietiaci a štvrtáci pracovali aj s pracovnými listami, prváci mali vyfarbiť omaľovánku kravičky. Druháci vymaľovali plagát a nalepili naň ukážky rôznych mliečnych výrobkov...Fotky a celý tex tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Európsky deň jazykov 2017

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi  jazykmi, 24 úradnými jazykmi EU, približne 60 regionálnymi jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iný... Fotky a celý tex tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Deň deti na našej základnej škole

Iste by sme sa všetci zhodli, že dnešné deti majú skutočne všetko. Hračiek, či sladkostí je počas celého roka viac ako dosť. Čo im teda darovať, aby to bolo pre nich výnimočné, originálne, nezabudnuteľné a krásne. Samozrejme, že malá drobnosť vždy poteší, ale darovať zážitok, výlet, stráviť s nimi svoj voľný čas, venovať sa len im, rozprávať sa a hlavne počúvať ich túžby a priania, bude pre deti tým najvzácnejším, čo im môžeme okrem lásky v ich deň darovať. Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň zdravia aj v našej škole

V rámci svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7.4.  sme na našej základnej škole zorganizovali prednášku spojenú s besedou  o zdravom životnom štýle a o prevencii proti obezite, na ktorú sme pozvali  p. Feckovú z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove. Formou prezentácie poukázala nato, ako by sa mali deti správne stravovať, čo nosiť na desiate, čoho jesť viac a čoho menej. Vyzdvihla a odporučila žiakom konzumovať potraviny bohaté na bielkoviny, minerály a vitamíny.  Upozornila na potrebu pohybu a upriamila pozornosť na negatívne dôsledky nesprávnej životosprávy a nedostatku pohybu. V závere prezentácie vyzvala žiakov, aby sa stravovali zdravo, dodržiavali pitný režim, hygienu a mali dostatok pohybu. Ak to všetko budú dodržiavať, budú zdraví a samozrejme šťastní a spokojní.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Medzinárodný deň vtáctva 2017

Dňa 6. 4. 2017 sme uskutočnili besedu o Medzinárodnom dni vtáctva, ktorý si pripomíname 1. 4. Na začiatku sme si oprášili vedomosti, čo už o vtákoch vieme. Žiaci rozprávali a následne písali na tabuľu všetky informácie týkajúce sa vtáctva. Neskôr sme si vypočuli zvukové ukážky spevu niektorých vtákov, ktorých sme aj spoznávali na obrázkoch. Pantomímou žiaci znázorňovali typické znaky (chôdzu, let, perie, správanie atď.) vtákov, ostatní žiaci sa snažili podľa znázorňovania hádať...Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň vody 2017

22. marec je vyhlásený za Svetový deň vody. My sme sa zišli dňa 23. 3. 2017, aby sme si pripomenuli túto príležitosť. Voda je pre život veľmi dôležitá a vedia to aj naši žiaci. V krátkej prezentácii sme si oprášili vedomosti o vode, jej skupenstvách, vodných spoločenstvách. Upravovali sme známe výroky o vode tak, aby mali zmysel. Spoločne sme sa zasmiali na vtipoch, ktoré sme museli vylúštiť. Žiaci hľadali spôsoby, ako by sme mohli šetriť vodou doma i v škole. Vyfarbovali sme rôzne pracovné listy s vodnou tematikou, skladali puzzle o kolobehu vody v prírode. Stretnutie sme ukončili.... Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Poďme spolu do rozprávky...

Marec, ako prvý jarný mesiac, sa spája s príchodom slnečných dní, či prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Na rozvoj čitateľskej gramotnosti- čomu je zameraný tento školský rok, sme pre žiakov pripravili paletu zaujímavých aktivít spojenú s písaním, kreslením, počúvaním, tvorením a vymýšľaním, ale i obľúbeným spevom sprevádzaným pohybom. Z čarovnej kapsy žiaci vyťahovali lístočky s vetami a hádali, v ktorej rozprávke sa veta nachádzala. Mladší žiaci skladali slová zvierat z hlások a tie následne priraďovali k obrázkom a tvorili rýmy. Šikovnejší žiaci vymýšľali na dané slová vety. Obrázky a... Fotky a celý text tu...


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Karneváááál...........

Dňa 3. februára 2017 sme na našej základnej škole pripravili pre  žiakov karneval. Bol to deň, ktorý všetci už dlho očakávali a na ktorý sa pripravovali už vopred na výtvarnej výchove, v školskom klube a v záujmových útvaroch. Zhotovovali nielen masky a škrabošky, ale vytvárali aj krásnu výzdobu, ktorá skrášlila a zútulnila  priestory, kde sa karneval konal. Začali sme promenádou a predstavením sa každej masky. Nasledovala zábava v podobe tanca, počas ktorej pani učiteľky rozhodli a následne vyhlásili poradie karnevalových masiek. Základnými kritériami výberu a vyhodnotenia boli nápaditosť, kreativita a pracnosť.  Najkrajšou... Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý...........

Šiesty december je deň, na ktorý sa tešia, ale aj trochu boja všetky deti. Je to deň zasvätený Mikulášovi, ktorý navštevuje deti a rozdáva im darčeky. Zavítal aj do našej obce Lukov, aj keď s menším oneskorením, ale o to s väčším očakávaním dňa 10. 12. v podvečerných hodinách. Privítali sme ho pri kultúrnom dome veľkým potleskom, úvodným slovom v podaní pani starostky a krásnou pesničkou „O kto, kto, Nikolaja ľubit“. Ako to už býva zvykom, Mikuláš si so sebou priviedol aj svojich dvoch pomocníkov anjelika a čertíka. Deti hneď prišli k Mikuláškovi Fotky a celý text tu....

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň mlieka v školách
 
Svetový deň mlieka v školách, ktorý tento rok pripadol na 28. 9. 2016, sme si na našej škole pripomenuli dňa 3. 10. 2016. V tento deň sme zorganizovali „mliečnu akciu“ a jeho vyvrcholením bola ochutnávka čokoládového pudingu. Na začiatok sme si vysvetlili celý postup prípravy. Žiaci sa aktívne zapájali, pomáhali s otváraním pudingového prášku, ako aj s miešaním samotného pudingu. Puding sme naservírovali do mištičiek, ozdobili piškótami a nechali chladiť. Medzitým sme si pozreli krátku prezentáciu o mliečnych výrobkoch i video - príspevok o pozitívnych účinkoch kozieho mlieka. Akciou nás sprevádzal maskot tohto dňa – kravička vyrobená z kartónu. Žiaci potom pre kravičku vybrali meno, nazvali ju Milka. Z papiera jej vyrobili zvonček a náušnice, zo silónových pančúch uplietli chvost. Všetko sme spoločne Milke pripevnili. Vyskúšali si aj dojenie na gumenej rukavici, ktorá nám poslúžila ako vemeno. Na záver sa žiaci už pustili do samotnej konzumácie vychladeného pudingu, z ktorého mali azda najväčšiu radosť. Fotky nájdete tu....

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29. september je Svetovým dňom srdca, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia. V tento deň sa na celom Slovensku konajú edukačné a sprievodné akcie na podporu primárnej a sekundárnej prevencie srdcovocievnych ochorení. Cieľom týchto aktivít je informovať verejnosť o závažnosti kardiovaskulárnych ochorení, o ich rizikových faktoroch a nevyhnutnosti a zároveň možnostiach prevencie. Aj na našej škole sme si tento deň po prvýkrát pripomenuli. Naši žiaci si pozreli zaujímavé video o význame srdca ako dôležitého ľudského orgánu. Odmerali sme si aj tlak, lebo ten je pre srdce veľmi dôležitý. Na záver sa mohli žiaci  zapojiť do súťaže o najkrajší symbol srdca vyrobený z ľubovoľného materiálu. O šikovnosti a kreatívnosti našich detí svedčí množstvo krásnych srdiečok, do ktorých detské ruky vložili kúsok seba. Práce si zaslúžili veľkú pochvalu, ktorými sme vyzdobili vestibul našej školy.

Fotky nájdete tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Iniciatíva je zameraná na všetkých bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti. So zameraním na šport pre všetkých je jeho cieľom inšpirovať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite a vytvoriť podmienky a príležitosti v každodennom živote ľudí, aby viac cvičili. Šport je jedinečný prostriedok na upevnenie fyzického aj duševného zdravia, na regeneráciu i zábavu. Spoločne so zdravou stravou nám môže ušetriť množstvo komplikácií, ktoré sú spôsobené nedostatkom fyzickej aktivity alebo nesprávnymi stravovacími návykmi. Aj na našej základnej škole sme prijali túto výzvu.
Dňa 16.9. sme pripravili pre našich žiakov rôzne športové súťaže a aktivity, ktorými sme podporili ich zdravý telesný aj duševný vývoj. Fotky nájdete tu...
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


Školské kolo v umeleckom prednese

Vyhodnotenie súťaže 2. - 4. ročníka:

Dňa 3. 3. 2016 sme na našej škole organizovali súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“, do ktorého sa zapojili všetci žiaci našej školy okrem žiakov 1. ročníka.

Fotky nájdete tu:

____________________________________________________________________________

Za oknami smiech a tanec,fašiangový harmatanec.

Berte masky, je tu bál,fašiangový karneval.

 
 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________


Lukov bez fajčenia
____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

Športový deň 2015 Dňa 6. júna 2015 sa na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy konali športové hry pre deti a mládež. Množstvo pripravených hier a súťaži potešilo  všetkých, ktorí si radi zmerajú svoje sily a ukážu svoju odvahu, bojovnosť a súťaživot.

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

Deň Zeme____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

Karneval

Karneval

Talentmania____________________________________________________________________________

 

Plaváreň____________________________________________________________________________

 

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 23.10.2022