Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

Správa nezávislého auditora
Stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 20l6
Výročná správa obce za rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016

 

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 28.06..2022