Lukov
Zmluvy a objednávky
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

20222021 Zmluvy 2020

Zmluvy 2019 Zmluvy 2018 Zmluvy 2017

Zmluvy 2016 Zmluvy 2015 Zmluvy 2014

Zmluvy 2013 Zmluvy 2012 Zmluvy 2011

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 20.04.2022