Lukov
Všeobene záväzné nariadenia
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

2018

Všobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 - Poplatky za služby poskytované obcou
Všobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 - Príspevky na stravovanie
Všobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 - Organizačný poriadok multifukčného ihriska
Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 06.03.2020