Lukov
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018-2022

 

 

 

 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014-2018

 

 

 

 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2010-2014

 

 

 

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 27.06.2022