Lukov
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Uznesenie č. 2 zo dňa 22.04.2022

Uznesenie č. 1 zo dňa 17.01.2022

Zmluva o dielo - Sagansport, s.r.o, Ing. Jozef Lukáč - Úprava Dispozície ZŠ Lukov - zlúčenie ZŠ a MŠ.

Objednávka 2/2022- Ján Kotík, Lukov 71 - Výroba detského nábytku do MŠ.

Objednávka 1/2022 - Ján Chovanec, Ďurková 11 - Pracovné stoly

Uznesenie č. 6 zo dňa 10.12.2021

Uznesenie č. 5 zo dňa 12.11.2021

Objednávka 7/2021- Ján Kotík, Lukov 71 - Výroba detského nábytku do MŠ

Objednávka 6/2021- Gabriel Kovalič, Kobyly 132, 086 22 - Výrub drevín v priestoroch pamätníka

Kúpna zmluva č.01078/2021-PKZ-K40150/21.00

Kupna zmluva M.O.D., a.s.

Zmuva o poskytnutí služieb

Objednávka požiarnje techniky - Martin Oravec

Objednávka Kotík

Objednávka Drevokom Slovakia

Objednávka Bard Comp

Zmluva o poskytovaní služby

Nájomná zmluva - PZ Chotárnik Noriče

Uznesenie č. 4 zo dňa 23.8.2021

Dodatok č.2 k Mandantnej zmluve

Dodatok č.1 k Mandantnej zmluve

Zmluva o poskytnutí NFP Rekonštrukcia vodovodu

Uznesenie č. 3 zo dňa 25.6.2021

Zmluva POVMART, s.r.o.

Zmluva PPA

Nájomná zmluva - Kostelník

Nájomná zmluva - Kravec

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ

Zmluva o dielo PREFER s.r.o.

Uznesenie č.2 z dňa 13.04.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

Nájomná zmluva - Miloš Dubňanský MILMONT

Uznesenie č. 1 z dňa 01.03.2021

Kúpna zmluva - Mgr. Simková

Dodatok č. 4 -NATUR PACK

ZMLUVA č. C319/2021

Kúpna zmluva - Poľnohospodárske družstvo "Javorina" Malcov

Uznesenie č.6 zo dňa 07.12.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. $ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Uznesenie č.5 zo dňa 09.10.2020

Kúpna zmluva - Jaroslav Jankiv

Zmluva o dielo 06/2020 - SK JULIO s.r.o.

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 26.05.2022