Svetovy deň vody

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) sme pre žiakov pripravili rôzne aktivity. V prezentácii Voda je život sme si pripomenuli dôležitosť vody pre všetky živé organizmy. Spoznali sme i následky priemyselnej činnosti človeka, jej dopad na životné prostredie neustálym znečisťovaním spodných vôd. V nasledujúcich aktivitách sme sa preto sústredili na „čistenie“ vody. Starší žiaci utvorili menšie skupiny, v ktorých filtrovali znečistenú vodu cez filtračný papier. Súťažili, ktorej skupine sa podarí prečistiť vodu čo najlepšie za určený časový interval. Mladší žiaci si obliekli „košele“ z plastových vriec, na ktorých boli prilepené rôzne druhy odpadkov. Tie boli symbolom znečistených stojatých vôd. Spolu so staršími žiakmi vytvorili skupinky. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie pooberať tieto vrecia od odpadu. V záverečnej aktivite sme žiakom ukázali, ako a hlavne z čoho si môžu vyrobiť bublifuk. Žiaci skúšali, komu sa podarí vyfúknuť najväčšiu bublinu. Cieľom tohto dňa bolo uvedomiť si potrebu čistej vody a zodpovedne ju chrániť pred znečisťovaním.


krok späť

Copyright © 2011 - 2018 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 31.03.2018