Vianočná besiedka

Posledný školský deň pred Vianočnými prázdninami očakávali naše deti netrpezlivo. V tento deň , ako to už býva každoročným zvykom, sme si so žiakmi pripravili krásnu sviatočnú besiedku, plnú vianočných kolied, básničiek, vinšovačiek a pesničiek o zime. Našimi hosťami boli deti z materskej školy, ktoré tiež prišli a predviedli nám čo všetko sa naučili o Vianociach. Krásne kulisy, masky, rekvizity a čarovná hudba dotvárali príjemnú atmosféru. Naozaj sme sa cítili ako v rozprávke. Vynaliezavosť a kreativita našich učiteliek bola na svojom mieste a bola naozaj skvelá. Po kultúrnom programe sme sa pohostili a pochutnali na medovníčkoch a vianočnom punči, ktorý deťom veľmi chutil. Nakoniec k nám prišiel aj Ježiško a priniesol nám množstvo zaujímavých hier a hračiek. Vzájomnými vianočnými a novoročnými prianiami sme sa rozlúčili. Čo dodať na záver ? Snáď len toľko, že sme prežili jeden krásny predvianočný deň, plný lásky, pohody, šťastia a úsmevu. Nech takýchto dní v Novom roku bude stále viac a viac. Veď čo viac ľuďom k šťastiu treba.....................?

Príjemné a ničím nerušené Vianoce a šťastný Nový rok 2017 Vám praje Základná škola Lukov.


krok späť

Copyright © 2011 - 2016 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 13.10.2016