Svetový deň zdravia aj na našej škole

V rámci svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7.4.  sme na našej základnej škole zorganizovali prednášku spojenú s besedou  o zdravom životnom štýle a o prevencii proti obezite, na ktorú sme pozvali  p. Feckovú z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove. Formou prezentácie poukázala nato, ako by sa mali deti správne stravovať, čo nosiť na desiate, čoho jesť viac a čoho menej. Vyzdvihla a odporučila žiakom konzumovať potraviny bohaté na bielkoviny, minerály a vitamíny.  Upozornila na potrebu pohybu a upriamila pozornosť na negatívne dôsledky nesprávnej životosprávy a nedostatku pohybu. V závere prezentácie vyzvala žiakov, aby sa stravovali zdravo, dodržiavali pitný režim, hygienu a mali dostatok pohybu. Ak to všetko budú dodržiavať, budú zdraví a samozrejme šťastní a spokojní.
krok späť

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 09.04.2017