Mikuláš v Lukove

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý...........

Šiesty december je deň, na ktorý sa tešia, ale aj trochu boja všetky deti. Je to deň zasvätený Mikulášovi, ktorý navštevuje deti a rozdáva im darčeky. Zavítal aj do našej obce Lukov, aj keď s menším oneskorením, ale o to s väčším očakávaním dňa 10. 12. v podvečerných hodinách. Privítali sme ho pri kultúrnom dome veľkým potleskom, úvodným slovom v podaní pani starostky a krásnou pesničkou „O kto, kto, Nikolaja ľubit“. Ako to už býva zvykom, Mikuláš si so sebou priviedol aj svojich dvoch pomocníkov anjelika a čertíka. Deti hneď prišli k Mikuláškovi, pozdravili ho, niektorí mu podali ruku, zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a on ich za to obdaroval balíčkom sladkostí. Neposedný čertík zatiaľ obiehal okolo ľudí. Niektorí sa najprv poriadne vystrašili, no potom sa na tom smiali a zabávali. Pomaličky sa zotmelo a Mikuláša čakala ešte jedna úloha, a to, rozsvietiť krásne vyzdobený vianočný stromček, ktorý bude krášliť našu dedinu počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Mikuláš si pri stromčeku spolu s deťmi zaspieval pesničku „Svieť nám stromček jagavý“. Nechýbala ani nádielka pre dospelých a to v podobe prevareného vína, ktoré príjemne zohrialo telo i dušu každého prítomného. Mikuláš, anjelik a čertík sa rozlúčili a odišli. No večer sa ešte ani zďaleka nekončil a všetky deti so svojimi rodičmi na pozvanie Únie žien išli do kultúrneho domu, kde si mali možnosť vyrobiť rôzne vianočné ozdoby a ikebany. Vlastnoručne zhotovené ozdoby si mohli zobrať domov a krášliť si nimi vianočný stromček alebo svoju izbičku. Predvianočné stretnutie sa vydarilo, zišlo sa veľa detí, rodičov, ostatných spoluobčanov a spoločne sme prežili krásny sobotný podvečer. Už teraz sa tešíme na Mikuláša, anjelika a čertíka, pretože sa u nás dobre cítili a prisľúbili, že s plným vrecom dobrôt prídu aj o rok. Všetkým iniciátorom patrí veľké poďakovanie.

krok späť

Copyright © 2011 - 2016 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.12.2016