Medzinárodný deň školských knižníc

Deň 24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc. Školský rok 2016/2017 je zároveň vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti, preto aj naša škola prijala výzvu a zapojila sa do iniciatívy podporiť vzťah žiakov k čítaniu. So žiakmi sme zorganizovali spoločné čítanie rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku.
Oslovili sme niekoľkých žiakov, ktorí dostali text tejto rozprávky v rámci domácej prípravy, aby sa lepšie zorientovali v deji a postavách. Ich úlohou totiž bolo uskutočniť malé divadelné predstavenie pre svojich spolužiakov. Začali sme najskôr spoločným čítaním spomínanej rozprávky, pri ktorom sme vybrali žiakov a tí mali vždy nejakú úlohu. Keď začuli názov svojej postavy, napr. „vajce“ – žiak urobil kolísku na žinenke; „kôň“ – žiak napodobnil cval koňa; „kačka“ – kačacia chôdza a i. Najmladší žiaci ďalej usporadúvali postavy rozprávky chronologicky, v správnom poradí. Potom sme spoločne opravovali chyby v rozprávke, napr. pozmenený dej, zmenená postava a pod. Vymýšľali sme aj iné vhodné nadpisy, ktoré sme si značili na tabuľu. Nasledovalo vyvrcholenie nášho stretnutia a to dramatizácia rozprávky v podobe divadielka. Oslovení žiaci zapožičali svoj hlas postavičkám na paličke a preniesli nás do sveta fantázie. V závere sme si ešte zahrali hru – Uhádni postavu. Dvojica žiakov mala nalepené na čele meno postavy a položením správnej otázky hádali, kto je kto.
Zámerom tohto dňa bolo podporiť vzťah žiakov k čítaniu a získať viac priaznivcov literatúry, tiež však posilniť pocit spolupatričnosti a súdržnosti.
krok späť

Copyright © 2011 - 2016 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 28.10.2016