26.9. Európsky deň jazykov

26.9 sme si na našej škole po druhýkrát pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín EU. Naším cieľom bolo podporiť žiakov k učeniu cudzích jazykov a vzbudiť záujem o poznávanie iných kultúr. Pripravili sme im ukážku rozprávky v anglickom jazyku, nakoľko sa tento jazyk vyučuje na našej základnej škole. Žiaci poznávali názvy geometrických tvarov, naučili sa pozdrav „Ahoj“ v rôznych jazykoch a zároveň si tvary a jednotlivé slová vymaľovali. Starší žiaci hrali pexeso, ktoré obsahovalo tvary a farby v angličtine. V družstvách si zmerali svoju pamäť. Osvojené pojmy si overovali rýchlym označovaní slov pomocou lopatky. Deti sa dobre zabavili a zároveň sa mnoho naučili.


krok späť

Copyright © 2011 - 2016 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 02.010.2016