Marec mesiac knihy - Poďme spolu do rozprávky

Marec - mesiac knihy oslavujeme na našej škole rôznymi aktivitami. Tento rok sme sa rozhodli nacvičiť so žiakmi divadielko. Už po prvom prečítaní rozprávky o Jelke z Voňavého kráľovstva sa žiakom príbeh zapáčil a hneď  vyberali postavu, ktorú by si chceli zahrať. Žiakom sme pridelili jednotlivé roly a začali nacvičovať. Dôkladne sme pripravili scénu, vybrali vhodné masky, kulisy a pozvali žiakov našej školy a detí z materskej školy na divadelné predstavenie. Vystúpenie, sprevádzané slovom a spevom, bolo odmenené potleskom nielen na konci predstavenia, ale aj počas neho. Žiaci si za herecké výkony vyslúžili pochvalu a sladkú odmenu.


krok späť

Copyright © 2011 - 2018 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.04.2018