Hviezdoslavov Kubín

Dňa 9.3. sa na našej škole po predchádzajúcom triednom kole, uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci mali možnosť predviesť sa pred celou školou. Každý si vybral ukážku prózy alebo poézie, podľa odporúčaní a odbornej pomoci triednych učiteľov. Na prvých troch miestach sa umiestnili najlepší recitátori, ktorých vybrala odborná porota. Za vynaloženú námahu a úsilie boli žiaci odmenení diplomami a sladkou maškrtou. Žiačka 4. ročníka, Alexandra Cingeľová,  reprezentovala našu školu na obvodovom kole súťaže v Malcove, kde sa umiestnila na 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme.


krok späť

Copyright © 2011 - 2018 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 08.04.2018