Prvý školský deň - 2.9.2019

Po letných prázdninách sa dňa 2.9.2019 pre žiakov opäť otvorila brána našej základnej školy. V úvode pani riaditeľka privítala žiakov aj rodičov a zvlášť prváčikov, pre ktorých sa prvým dňom v škole začala ďalšia etapa ich života. Po privítaní a oboznámení všetkých potrebných informácií sme oficiálne a slávnostne zahájili školský rok 2019/2020.


Copyright © 2011 - 2019 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 02.10.2019