Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13.02.2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci mali možnosť ukázať svoje recitačné schopnosti prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Na základe odporúčaní triednych učiteliek si žiaci vhodne zvolili ukážky z prózy alebo poézie. Aj formou tejto súťaže žiakov vedieme k rozvíjaniu ich predstáv, myslenia, zdokonaľovania reči, výrazu i kontaktu s publikom. Po ukončení všetkých prednesov, odborná porota vybrala najlepších recitátorov a za vynaložené úsilie boli žiaci ocenení diplomami a sladkou odmenou.Copyright © 2011 - 2019 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.03.2019