Výlet - zoo stropkov

deň deti v našej škôlke

deň detí

Svetový deň vody

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov


Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaZmluvy, faktúry, objednávkyArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce


VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Vec  :  OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Vec  :  OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA a pozvanie na ústne konanie.

O začatí obstarávania územného plánu obce

Ďalší úspešný už 11. ročník reprezentačného plesu v Lukove

2020            2019           2018

2017           2016             2015           2014            2013

Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 01.10.2017